Začasna ureditev zelenih površin za Europarkom

Spoštovani,
Radi bi vas povabili k sodelovanju pri iskanju idej za kratkoročno ureditev in izboljšanja okolice nekdanje kaznilnice za Europarkom. Najbolj lahko k temu prispevate prav uporabniki, da posredujete svoje zamisli in ideje, ki jih bomo zbrane predstavili tako na Mestni četrti Magdalena, ki bo nato naslovila na ustrezne službe na Mestno občino Maribor, ki jih bo lahko vključila v svoje prihodnje operativne in finančne načrte.
Vsi se zavedamo, da trenutna ureditev tega prostora ni ustrezna. Tako degradiran prostor na elitni lokaciji sredi mesta, v neposredni bližini Univerzitetnega kliničnega centra ter Nakupovalnega središča, v samem degradiranem območju pa se nahajata tudi kulturno vozlišče Karantena ter poslovna stavba regionalne razvojne agencije, dolgoročno zagotovni ni sprejemljiv.
Prosimo, izpolnite kratko ANKETO na spletnem naslovu UREDIMO PROSTOR in nam jo oddajte s končnim klikom na koncu vprašalnika.
Dostop do ankete posredujte tudi vsem, ki so prav tako zainteresirani, da se ta prostor v prihodnje uredi in imajo veliko zamisli in želje po urejenem in prijaznem mestnem prostoru.
Za vašo pripravljenost in vaše zamisli vam bomo hvaležni.

Ekipa pilotnega projekta Urbani zeleni pasovi – UGB (Urban Green Belts)