Slovenski regionalni dnevi 2015 – GLOBALNI IZZIVI IN REGIONALNI RAZVOJ

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovenski regionalno razvojni sklad pripravlja

Slovenske regionalne dneve 2015, z naslovom GLOBALNI IZZIVI IN REGIONALNI RAZVOJ.
Regionalni dnevi bodo 19. in 20. novembra 2015 v Posavju.
Rok za prijavo povzetkov je 17. 4. 2015

Tema slovenskih regionalnih dni in vabilo k pripravi prispevka za monografijo “Globalni izzivi in regionalni razvoj”:

Razvoj Slovenije in njenih regij je zaradi naraščajoče vpetosti v globalne tokove vse bolj odvisen od skupnih globalnih izzivov, pri čemer so v ospredju podnebne spremembe, demografske spremembe, mednarodne migracije, gospodarska kriza in ostali, ki so, čeprav na videz raznorodni, dejansko pogosto medsebojno povezani in soodvisni. Medijska pozornost, ki jo prej omenjeni izzivi imajo, pogosto daje vtis o vsesplošnem poznavanju njihove problematike, kar lahko predstavlja tudi težavo pri izvajanju razvojnih politik, ki so te izzive prepoznale kot ključne dejavnike prihodnjega razvoja. Stroka in nosilci regionalnega razvoja morajo zato tovrstne izzive dobro preučiti ter jih ovrednotiti z vidika njihovih vplivov na posamezno regijo kot tudi z vidika njihove medsebojne prepletenosti in povezanosti.

Ker želimo tudi v prihodnje ohraniti Slovenske regionalne dneve kot ključno stičišče znanj s področja regionalne politike in regionalnega razvoja, vabimo strokovnjake z različnih področij, da se pridružijo razpravi na temo regionalnega in lokalnega razvoja v Sloveniji ter pripravijo prispevke za monografijo »Globalni izzivi in regionalni razvoj«.  V knjigi, ki bo izšla kot 5. številka v zbirki Regionalni razvoj, bomo obravnavali prej omenjene globalne izzive in njihovo vlogo v regionalnem razvoju, prav tako pa vas vabimo tudi k predstavitvi ostalih vsebin s področja regionalne politike in regionalnega razvoja.

Povzetek predlaganega prispevka oziroma napoved teme, ki jo želite obravnavati, nam sporočite na elektronski naslov rrs@zrc-sazu.si, in sicer do vključno 17. 4. 2015. O primernosti teme in morebitnih dodatnih priporočilih vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času po prejemu vašega povzetka, zato ste vljudno vabljeni, da temo najavite čim prej.

O zborovanju

Slovenski regionalni dnevi so namenjeni predstavitvi izvajanja regionalne politike v Sloveniji, soočenju mnenj in idej pristojnega ministrstva, vladnih organov, regionalnih razvojnih agencij, občin, drugih regionalnih akterjev in akademske sfere. Postali so stalnica vseh, ki se ukvarjajo z regionalnim razvojem; cehovski dogodek in srečanje, kjer se predstavi in oceni dosedanje aktivnosti in kjer se skuša z dialogom priti do novih sistemskih in metodoloških izhodišč. So priložnost za utrjevanje poslovnih in prijateljskih vezi, pa tudi za izmenjavo mnenj med prakso in znanostjo, s čimer želimo prispevati h kakovostnejšim odločitvam. V sklopu simpozija nameravamo pripraviti: • monografijo »Globalni izzivi in regionalni razvoj«, v kateri bodo objavljeni poslani in pozitivno recenzirani prispevki; • delovno srečanje s predstavitvijo izbranih dosežkov in pogledov; • okrogle mize, kjer se bomo pogovarjali o aktualnih problemih in smernicah. K aktivnemu sodelovanju na simpoziju tako vabimo strokovnjake, ki želijo predstaviti svoje poglede na regionalni razvoj v Sloveniji, še zlasti z vidika različnih globalnih izziv.

Strokovni odbor

dr. David Bole, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU dr. Katarina Groznik-Zeiler, Ministrstvo za okolje in prostor dr. Andrej Horvat, GTZ GmbH Marko Hren, Služba Vlade za razvoj in kohezijsko politiko dr. Luka Juvančič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja dr. Jani Kozina, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU dr. Simon Kušar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta dr. Janez Nared, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU dr. Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU dr. Katarina Polajnar Horvat, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU dr. Marjan Ravbar, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU dr. Nika Razpotnik Visković, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU dr. Aleš Smrekar, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU mag. Igor Strmšnik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dr. Alma Zavodnik Lamovšek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Velislav Žvipelj, Slovenski regionalno razvojni sklad.

Časovnica

  • 17. 4. 2015: povzetek prispevka v slovenskem jeziku (skupaj s presledki do 800 znakov);
    sproti/ najkasneje 24. 4. 2015: obvestilo o sprejetju prispevka, navodila za pripravo prispevka za monografijo;
  • 19. 6. 2015: oddaja prispevka (skupaj s presledki do 20.000 znakov);
  • 3. 7. 2015 pošiljanje recenzentskih mnenj o prispevkih;
  • 31. 7. 2015: oddaja popravljenih prispevkov;
  • 19. in 20. 11. 2015: Slovenski regionalni dnevi.

Za Strokovni in Organizacijski odbor:
dr. Janez Nared rrs@zrc-sazu.si