• orbitala
  • orbitala
  • orbitala listina
  • orbitala
  • orbitala
  • orbitala
  • orbitala
  • orbitala

Laboratorij OI Orbitala

Laboratorij odprtega inoviranja Orbitala, povezuje podjetnike in podjetnice z namenom oblikovanja novih produktov in storitev, pri čemer izpostavlja zdravje prebivalcev (socialna komponenta skupnih podjemov podjetij) in dizajn (kulturne industrije) kot izhodišče svojega delovanja.

Povezovanje v širši alpski, evropski in globalni prostor ji daje dodano vrednost, podjetjem pa omogoča, da vstopajo v stik z drugimi podjetji (industrijo), akademskim svetom (raziskovalci in razvijalci), vladnimi službami (lokalna, regionalna, nacionalna, mednarodna raven) ter končnimi uporabniki oz. koristniki bodočih skupnih produktov in storitev.

V okviru Orbitale, ki je prav tako članica evropske mreže LivingLabs, deluje mreža slovenskih podjetij.