• hub
  • hub
  • hub
  • hub

Hub – Mreža dobrega počutja

Za spremembe v družbi so nujne kolektivne akcije, zato je nujno povezovanje na globalni ravni – ljudi, prostorov in programov, ki navdihujejo, povezujejo in katalizirajo učinke.

Hub je tako vozlišče virov, inspiracije, sodelovanja, ki vodi do sprememb in je mešanica laboratorija inoviranja, delno poslovni inkubator in komunikacijski center.

Hub je prostor storitvenega inoviranja in združuje posameznike in organizacije, ki si prizadevajo za napredek posameznikov in celotne družbe, njihove storitve pa prispevajo k doseganju subjektivne blaginje posameznikov.

Ponudniki storitev SB se združujejo v Mrežo dobrega počutja (duševno zdravje, telesno zdravje, zdrava prehrana, holistični pristop z medpodročno ponudbo), ki deluje v okviru Mariborske razvojne agencije.