Predstavitev izkušnj izvajanja programa LEADER/CLLD

V ponedeljek 20.04. in torek, 21.04. 2015  med 14.00 in 16.00 uro bomo v prostorih Mariborske razvojne agencije – Coworking Maribor gostili študente Fakultete za biosistemske vede Maribor, kjer jim bomo predstavili izkušnje izvajanja programa LEADER/CLLD ter možnosti črpanja sredstev v novem programskem obdobju.