Pravo mesto za pravega zaposlenega ali pravi sodelavec na pravo mesto

Coworking Maribor

in

Društvo kadrovskih delavcev Maribora,

Lenarta in Slovenske Bistrice

 vas vabita na delavnico

 »Pravo mesto za pravega zaposlenega ali pravi sodelavec na pravo mesto (uporaba metode organizacijskih sistemskih postavitev)«

v četrtek, 10. decembra 2015, ob 13,00 uri

v prostorih

Coworking-a Maribor, Pobreška cesta 20 / 2. nadstropje , Maribor

(steklena stavba za Eurparkom)

Namen je seznaniti se v Sloveniji z manj znano metodo iskanja odgovorov na vprašanja reorganizacije in sistematizacije v podjetju. Uporablja se lahko tudi pri izbiri ustreznega kadra, razvoja posameznika ali pri izbiri zunanjih izvajalcev in partnerjev, kakor tudi pri načrtovanju projektov in njihovih udeležencev.

Vsebina:

  1. Organizacijske sistemske postavitve – kakšna je metoda, kje je uporabna, njena zgodovina.
  2. Kadrovske dileme in možnosti iskanja odgovorov z metodo organizacijskih sistemskih postavitev.
  3. Pridobimo lastno izkušnjo (primeri) .

Predavateljica mag. Mia Miše je pridobila certifikat za moderatorja organizacijskih sistemskih postavitev v letu 2014. V svoji karieri je vodila službe marketinga na Novi KBM in Raiffeisen banki, bila državna podsekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo ter predstavnica STO na Kitajskem in še kaj.

Sistemska postavitev temelji na teoriji sistemov. Vsaka organizacija je sistem, ki je hkrati del večjega sistema, in vsak notranji element vpliva na delovanje vsega. Tudi na misli in dejanja zaposlenih in zunanjih partnerjev. Vsak element ima svojo zgodovino, ki na odločitve vpliva. Podatke lahko zberemo, vseh teh pomembnih zgodovinskih vplivov pa ne moremo poznati. S to metodo pa lahko tisti, ki vpraša, dobi sam uvid, kaj vse bi na neko odločitev lahko vplivalo in kje so najvažnejše povezave med posameznimi členi. S vprašanji lahko pride le oseba, ki je pristojna za rešitve, in dobi vpogled v trenutno stanje situacije. Moderator samo usmerja dogajanje. Klient sam določi do kod bo šel s vprašanjem in sam sprejme sklepe na osnovi videnega.

Udeležba na delavnici je brezplačna.

Prosimo, da potrdite udeležbo na info@cwmb.si.

Če se delavnice ne morete udeležiti,prepustite rezervirano mesto svojemu sodelavcu ali znancu, ki ga tema zanima.

Maribor, december 2015

Ekipa Coworking-a Maribor

in

Društvo DKD Maribor

mag. Mirjana Ivanuša-Bezjak, l.r.

predsednica