Mreža dobrega počutja v Coworkingu Maribor

V četrtek smo se v prostorih Coworkinga Maribor družili s predstavniki Mreže dobrega počutja, ki združuje posameznike in organizacije, ki si prizadevajo za napredek in blaginjo celotne družbe. Storitve članov mreže prispevajo k doseganju subjektivne blaginje vsakega posameznika. Ponudniki tovrstnih storitev se tako združujejo v Mrežo dobrega počutja, kamor se vključuje področja duševnega in telesnega zdravja, zdrava prehrana in holistični pristop z medpodročno ponudbo. Mreža dobrega počutja deluje v okviru Mariborske razvojne agencije in je tako že vključena tudi v program Coworkinga Maribor.

8. januar 2015