• EraNet

ERASMUS NET

Projekt ERASMUS NET se izvaja v okviru programa Erasmus za mlade podjetnike (http://www.erasmus-entrepreneurs.eu).

ERASMUS NET je namenjen mladim podjetnikom, ki želijo obogatiti svoje izkušnje, poglobiti znanje in razširiti svojo poslovno mrežo, tako da del časa preživijo v podjetju, ki ga upravlja izkušen podjetnik iz druge države (ki vodi podjetje že več kot tri leta).

Splošni cilj je tako prispevati k podjetništvu, izboljšati mednarodno konkurenčnost evropskih MSPjev in podpreti potencialne start-upe in novo ustanovljene MSPje v sodelujočih državah.

Cilji projekta ERASMUS NET

• Usposabljanje na delovnem mestu za nove podjetnike iz udeleženih regij in MSPje iz drugih držav programa, z namenom ustvarjanja pogojev za uspešen razvoj poslovnih iniciativ;
• Izmenjava izkušen in inofmracij med podjetniki iz udeleženih regij, in sicer o ovirah in izzivih pri ustanavljanju in razvoju njihovih podjemov
• Pospešiti dostop do trgov in identificirati potencialne partnerje iz novih in ustanovljenih podjetij v EU
• Podpreti mreženje med podjetniki, ki se srečujejo z različnimi izzivi pri izvajanju svojih poslovnih aktivnostih, predvsem pri vstopanju na mednarodne trge
• Povezati rezultate s cilji RIS3 v vsaki regiji.

Pričakovani rezultati
• Vključiti 180 podjetnikov v uspešna partnerstva, od tega 90 novo ustanovljenih podjetnikov in 90 izkušenih podjetnikov

Sodelujoče regije v projektu ERASMUS NET so: Podravje, Kanatabria (Španija), Kreta (Grčija), JZ Irska, Osrednja Portugalska in Lombardija (Italija).

Projekt bomo izvajali do konca januarja 2018.

V petih korakih do izmenjave

1. Pripravite si življenjepis, motivacijsko pismo
in poslovni načrt.
2. Prijavite se na www.erasmus-entrepreneurs.eu.
3. Izberite kontaktno točko v svoji državi (Mariborska razvojna agencija, MRAM)
4. Stopite v stik s podjetnikom gostiteljem iz tujine in se dogovorite za projekt izmenjave (tj. datumi, ciljiin dejavnosti).
5. Po odobritvi sodelovanja boste podpisali sporazum.

Več informacija na: www.erasmus-entrepreneurs.eu.

Kontaktna oseba na Mariborski razvojni agenciji:

mag. Amna Potočnik, tel. št. 02 333 13 13, e-naslov: amna.potocnik@mra.si