Avgust 2015

Četrtek, 20. avgusta 2015, ob 16.00 uri

Zelena kava

Na seminarju bodo predstavljeni pozitivni kot tudi negativni učinki uživanja izdelkov iz zelene kave. Degustacijo zelene kave bo omogočil g. Janko Pipuš, ki vključuje izdelke iz zelene kave v svoj prodajni program. Karmen Pristovnik, univerzitetna diplomirana ekonomistka je bila vrsto let profesorica  na srednjih strokovnih šolah. Oba omenjena sta člana CWMB skupnosti.

Četrtek, 27. avgusta 2015, ob 17.00 uri

Tehnika čustvenega osvobajanja (ang. Emotional Freedom Technique)

Pogosto se sprašujemo, kako se naj znebimo negativnih misli, prepričanj in čustev, ki nas omejujejo v našem življenju, pri učenju, pri našem delu.

EFT nudi odgovor na to vprašanje, saj je zelo preprosto, praktično in preizkušeno orodje, s pomočjo katerega premagujemo tako neprijetna čustva kot so jeza, strah, žalost, trema pred nastopanjem, kot tudi vrsto telesnih težav, ki so posledice stresa in čustvene napetosti, pomaga pa tudi preseči omejujoča prepričanja in misli, ki nas držijo zablokirane in nam preprečujejo, da bi v našem življenju dosegali željene rezultate.

Petek, 28. avgusta 2015, ob 16.00 uri

Osnove Excela

Na delavnici bo predstavljen uporabniški vmesnik Excela s poudarkom na praktičnih primerih, in sicer:

  • oblikovanje celic;
  • absolutno in relativno naslavljanje celic;
  • pomen znakov ‘, = v celicah;
  • uporaba funkcij SUM, IF, MAX, AND, PRODUCT.

Osnovna delavnica je namenjena vsem, ki želijo spoznati uporabniški vmesnik in osnovne funkcije Excela. Namenjena je tudi tistim, ki bi želeli osvežiti svoje znanje.

Povezava do spletnega dnevnika Popotovanje z Excelom s praktičnimi primeri in z rešitvami vaj, in sicer: http://cwmbexcel.blogspot.com/. Spletni dnevnik je izdelan posebej za člane skupnosti CWMB in udeležence delavnice. Vaja dela mojstra tudi v tem primeru.