• uradna otvoritev coworking maribor
 • uradna otvoritev coworking maribor
 • uradna otvoritev coworking maribor
 • uradna otvoritev coworking maribor
 • uradna otvoritev coworking maribor
 • uradna otvoritev coworking maribor
 • uradna otvoritev coworking maribor
 • uradna otvoritev coworking maribor
 • uradna otvoritev coworking maribor
 • uradna otvoritev coworking maribor
 • uradna otvoritev coworking maribor
 • uradna otvoritev coworking maribor
 • uradna otvoritev coworking maribor
 • otvoritev coworking maribor
 • uradna otvoritev coworking maribor
 • uradna otvoritev coworking maribor
 • uradna otvoritev coworking maribor

COWORKING MARIBOR: URADNO ODPRT IN TE VABI MEDSE

12. januarja 2015 so mag. Božidar Pučnik, direktor Mariborske razvojne agencije, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo g. Zdravko Počivalšek in podžupanja Mestne občine Maribor ga. Jelka Černivec uradno odprli prostore Coworkinga Maribor. Uradne otvoritve so se udeležili poslanci in poslanke Podravja, svetniki Mestne občine Maribor, župani občin problemskega območja, predstavniki drugih coworking prostorov v Mariboru, predstavniki podpornega podjetniškega okolja, številni novinarji ter drugi gostje.

Prostor sodelovanja

V svojem pozdravnem nagovoru je mag. Božidar Pučnik, direktor Mariborske razvojne agencije poudaril, da je »Coworking Maribor prostor sodelovanja, s katerim dokazujemo, da je v Mariboru moč najti dovolj entuziazma in zagnanosti za oblikovanje skupnosti, ki gradi na treh stebrih: iskanju in predstavljanju prodornih idej, mreženju ponudnikov storitev ter povezovanju podjetij. Ob tej priložnosti je poudaril nepridobitni značaj Mariborske razvojne agencije, ki že od 1993 uresničuje poslanstvo podpornega podjetniškega okolja. Coworking Maribor je skupnost, ki od otvoritve naprej brezplačno ponuja delovne postaje za coworkerje, in sicer od ponedeljka do petka med 9 in 17. uro v II. nadstropju Pobreške c. 20 v Mariboru.

Oblikovanje podpornega okolja za lažji začetek

Uporabnikom je na voljo cela paleta podpornih podjetniških storitev: od zaznavanja in predstavljanja podjetniških idej, njihovega preoblikovanja v poslovno idejo do zagona novega pojetja in povezovanja z drugimi podjetniki, ki bodo tako v skupnosti hitreje, bolj učinkovito in prodorneje oblikovali nove produkte in storitve. Coworking Maribor tako omogoča posameznikom, ne glede na to ali prihajajo iz zasebnega, profitnega ali neprofitnega sektorja, stimulativno delovno okolje, izmenjavo idej, navdih in profesionalno druženje. »EkipaCoworkinga Maribor si prizadeva za povezovanje v lokalnem, nacionalnem in globalnem prostoru, in sicer na podlagi identificiranih potreb coworkerjev. Mariborska razvojna agencija je vključena v Evropsko podjetniško mrežo, Evropsko mrežo živih laboratorijev, Laboratorije odprtega inoviranja v Alpskem prostoru itn. in tako prispeva k večji prepoznavnosti in tudi učinkovitejšemu poslovanju podravskih podjetij«.

Mag. Božidar Pučnik je izpostavil pripravljenost Mariborske razvojne agencije za oblikovanje mreže sorodnih sodelovalnih prostorov, ki že obstajajo v prostoru, kot soStart:upGeekathon Tovarne podjemov, Coworking prostor v Štajerskem tehnološkem parku, socialno-podjetniški coworking na Tkalki in drugi, in sicer na podlagi izraženih in ustrezno dokumentiranih potreb uporabnikov prostorov. V skladu z izraženo namero bodo organizacije regijske razvojne mreže povabljene k sodelovanju. Od njihove dejanske pripravljenosti za programsko povezovanje pa je odvisna uspešnost sodelovanja.

Odprtost in medsebojno učenje

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo g. Zdravko Počivalšek je izrazil veselje, da je prisoten na otvoritvi prostorovCoworkinga Maribor in hkrati izrazil pričakovanje, da bodo pri izvedbi sodelovali tudi Regijska razvojna mreža, kot je zapisano v pogodbi, sklenjeni med MGRT in MRA ter ostali coworking prostori v Mariboru. Kot je povedal so problemi v sodobnem svetu kompleksni in jih je tako treba tudi reševati. Hkrati je ostale »prostore sodelovanja« pozval, da se pridružijo Coworkingu Maribor, saj projekt predstavlja odprtost, sodelovanje in medsebojno učenje, kar naj ostane rdeča nit aktivnosti, pri čemer morajo biti v ospredju udeleženci.

Podžupanja Mestne občine Maribor ga. Jelka Černivec je opozorila, da obstajajo tudi drugi prostori v Mariboru npr. Tkalki, da je potrebno v mestu povezovanje, in da bodo na koncu šteli merljivi rezultati, nova delavna mesta, aktivnosti za ljudi, ki si želijo samostojne poti.

Projekt coworkinga je vzpodbuda za ustvarjanje novih delovnih mest

Coworking Maribor se izvaja v skladu s Pogodbo o izvajanju in sofinanciranju Instrumenta 3: Spodbujanje podjetniške dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest; Sklop 1: Aktiviranje prebivalstva in revitalizacija podjetniškega okolja, v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013 – 2018, sklenjeno med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Mariborsko razvojno agencijo, dne 16. Julija 2014 v višini s 628.783,00 EUR.

Namen izvedbe projekta je aktiviranje podjetniškega potenciala prebivalcev problemskega območja, ki obsega mestno občino Maribor, občino Ruše, občino Pesnica, občino Kungota, občino Hoče-Slivnica in občino Selnica ob Dravi ter njihovo vključevanje v podjetniške procese.

Cilji projekta so:

 • pritegnitev ciljnih skupin v podjenitšvo,
 • identifikacija posameznikov s podjetniškimi idejami,
 • aktiviranje podjetniškega potenciala problemskeg območja in
 • zmanjšanje razvojnega zaostanka.

Ciljna skupina so vsi prebivalci problemskega območja.

Vse storitve – od najema prostora do podjetniške podpore, so v Coworking Maribor brezplačne.

Po svečanih nagovorih je sledil ogled prostorov Coworking Maribor, ki medse vabi samostojne podjetnike in ustvarjalce svobodnih poklicev, da se ji, vsak dan, sprva med 9. in 17. uro pridružijo v ustvarjalnem okolju.